Selection justification of the technology of intensive production of rabbit meat

  • I. S. Luchyn Cherkasy Research Station of Bioresources of the NAAN of Ukraine St. Pasterivska, 76, Cherkasy, 18007, Ukraine; Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the NAAN of Ukraine St. Hrushevskyi, 5, p. Obroshyne, Lviv District, Lviv Region, 81115, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-5938-9888
Keywords: rabbits, intensive technology, genotype, industrial hybridization, productivity, feed productivity

Abstract

The article presents the results of research on the productivity of rabbits of different genotypes (growth and development, slaughter and meat indicators, fur productivity); a comprehensive evaluation of the productivity of rabbits in the process of industrial hybridization was carried out. The following research methods were used in the work: zootechnical (productivity, growth and development, reproductive capacity), genetic, biometric (determination of average values and their errors, probabilities of research results).

The study was carried out in the FG "Elit" of the Kolomyia district; PE "Western Ukrainian Gardens" of Halytsky District; PP Havrylyuk O. Ya. Bogorodchansky district. The method of pairs of analogues was used in the studies. Their selection took into account genotype, sex, age, live weight, origin, physiological state, lactation period, fertility, productivity (reproduction of female rabbits, fattening and slaughter indicators, etc.). Analogous animals in different groups had maximum similarity, and some differences were allowed within the group.

The productivity of female rabbits and young rabbits was evaluated according to the index of reproductive qualities of the female rabbit (Luchin, 2004) and the index of comprehensive assessment (PKO) (Luchin, 2005). The received materials of scientific research were processed by the methods of variational statistics according to V.P. Kovalenko et al. (2010).

It was established that different variants of crossing the maternal and paternal forms of the three-breed genotype of rabbits 4/8 white giant 3/8 local chinchilla 1/8 Flanders had different effects on the reproductive indicators of female rabbits and subsequent fattening indicators of young rabbits, in particular, average daily growth and waist width.

A successful combination of maternal and paternal forms of rabbits (group 2) was revealed, which in the process of industrial hybridization ensured an increase in multifertility by 8.1 head or 2.5 % (р<0.05), high fertility by 64g or 6.25 % (р<0.05), milk yield by 2.8 kg or 7.2 % (p<0.05), nest weight at 35 days old by 13.4 % (p<0.01). The hybrid young obtained from female rabbits of group 2 (IVYAK + 5 %) was characterized by a higher body weight by 43.8 g or 10.3 % (p<0.001) and waist width by 6.15 cm or 12.2 % (p< 0.001) to 3 control groups.

The positive result was achieved due to the effective combination of the initial forms, which in turn ensured high productivity of the stock (heterosis) of the final hybrid and its resistance to climatic and technological conditions of keeping.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aleksandrov, V.N., Valuyeva, T.K. (1998). Kompleksnaya otsenka genotipov krolikov [Comprehensive assessment of rabbit genotypes]. Zootekhniya. 5, 11–12 [In Russian].

Aleksandrov, V. N., Valuyeva, T. K. (1995). Rekomendatsii po otboru i podboru krolikov s primeneniyem indeksatsii [Recommendations for the selection and selection of rabbits using indexation]. NIIPZK [In Russian].

Bashchenko, M. I., Luchyn, I. S., Boyko, O. V,. Darmohray, L. M, Honchar, O. F., Havrysh, O. M. (2019). Proektuvannya intensyvnoho vyrobnytstva krolyatyny v Ukrayini [Designing intensive production of rabbit meat in Ukraine]. Cherkasy: Cherkas’ka doslidna stantsiya bioresursiv NAAN [In Ukrainian].

Vakulenko, Н. S. (1992). Tekhnologiya intensivnogo vyrashchivaniya molodnyaka krolikov [Technology of intensive rearing of young rabbits] Kharkiv: Original

Vakulenko, I., Poladyan, Z (2006). Efektyvnistʹ krolivnytstva na riznykh fermakh [Effectiveness of rabbit breeding on different farms] Tvarynnytstvo Ukrayny, 5, 27–29. [In Ukrainian].

Vakulenko, I. S. Ahiy, V. M., Luchyn, I. S. (2014). Tekhnolohichni napryamy v krolivnytstvi Ukrayiny [Technological directions in the royal industry of Ukraine] Abstracts of Papers «Suchasni reproduktyvni tekhnolohiyi, selektsiyno-hodivelʹni aspekty ta vyrobnytstvo i pererobka tvarynnytsʹkoyi produktsiyi» Mizhnarodna nauk.-prakt. konferentsiya Velyka Bakta [In Ukrainian].

Honchar, O., Shevchenko Ye. (2011). Perspektyvy rozvytku krolivnytstva v Ukrayini [Prospects for the development of rabbit breeding in Ukraine]. Tvarynnytstvo Ukrayiny. 6, 2-6 [In Ukrainian].

Honchar, O. F., Ye. A. Shevchenko (2011). Henetychna otsinka pidvyshchennya m`yasnoyi produktyvnosti kroliv Novozelands’koyi biloyi porody na riznykh etapakh postnatal’noho ontohenezu [Genetic evaluation of the increase in meat productivity of New Zealand white rabbits at different stages of postnatal ontogenesis]. Visnyk CHIAPV NAANU, 11, 25–30 [In Ukrainian].

Honcharenko, I. V., Vinnychuk, D. T. (2012). Krolivnytstvo: selektsiyno-tekhnolohichni aspekty [Rabbit breeding: breeding and technological aspects] Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Ser.: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. 179, 54–59 [In Ukrainian].

Korotych P. (2000). Na zminu krolefobiyi maye pryyty intensyvne krolivnytstvo [Rabbit phobia should be replaced by intensive rabbit breeding]. Propozytsiya, 8–9, 74–76 [In Ukrainian].

Kotsyubenko H. A. (2011). Efektyvnist’ prylyttya krovi porid bel’hiys’kyy veleten’ ta novozelands’ka bila pry pokrashchenni produktyvnykh yakostey kroliv porody siryy veleten’ [The effectiveness of blood transfusion of the Belgian giant and New Zealand white breeds in improving the productive qualities of rabbits of the gray giant breed] Efektyvne tvarynnytstvo, 8, 44–45. [In Ukrainian].

Kotsyubenko H.A. 2012. Vidtvorni ta produktyvni yakosti kroliv za riznykh tekhnolohiy vyroshchuvannya [Reproductive and productive qualities of rabbits under different breeding technologies] Visnyk ahrarnoyi nauky. 2, 35–37. [In Ukrainian].

Luchyn, I. S., Vakulenko, I.S. (2004). Metod otsinky vidtvoryuval’noyi zdatnosti krolematok riznykh henotypiv [A method of assessing the reproductive capacity of female rabbits of different genotypes] Nauk.-tekhn. byul. In-t tvarynnytstva, 87, 38–41 [In Ukrainian].

Luchyn I. S. (2005). Kompleksnyy pokaznyk otsinky remontnoho molodnyaku kroliv riznykh henotypnykh poyednan [Comprehensive indicator of evaluation of repair young rabbits of different genotypic combinations] Rozvedennya i henetyka tvaryn: mizhvid. temat. nauk. Zb., 39, 128–133 [In Ukrainian].

Myrosʹ, V. V. Vakulenko, I. S. (1978). Tsyklichne vyrobnytstvo m'yasa kroliv na fermakh promyslovoho typu [Cyclical production of rabbit meat on industrial type farms] Tvarynnytstvo Ukrayiny, 3, 50–52 [In Ukrainian].

Perih, D. P., Luchyn, I. S. (2008). Reproduktyvni pokaznyky krolematok vyyavleni v protsesi pryamoho i zvorotnoho skhreshchuvannya [Reproductive indicators of female rabbits revealed in the process of direct and backcrossing] Nauk. visn. Lʹviv. nats. un-t. veteryn. medyts. ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhyts’koho, 10( 3) (38), part 3, 114–118 [In Ukrainian].

Boiko O. Productiv echaracteristicsof rabbits atindustrialcrossb reeding of Poltava Silver, Soviet Chinchilla and New ZealandWhite breeds/ O. Boiko, O. Honchar, I. Luchyn //. Bмol. Tvarin. 2020; 22(1): 41–45. DOI: 10.15407/animbiol22.01.041

Carneiro M. The Genetic Structure of Domestic Rabbits / Carneiro M. // Molecular Biology and Evolution Retrieved July 23. – 2015. – Vol. 28 (6). – P. 1801–1816.

Published
2022-11-18
How to Cite
Luchyn, I. S. (2022). Selection justification of the technology of intensive production of rabbit meat. Animal Husbandry of the Steppe of Ukraine, 1(2), 171-179. https://doi.org/10.31867/2786-6750.1.2.2022.171-179