Welcome word

«…розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, впровадження новітніх технологій і надалі буде основою економічного зростання держави…».

Ярослав Гадзало

Шановні колеги !

Весь світ з повагою і розумінням ставиться до тваринництва. Всі розвинуті країни стали такими завдяки інтенсивному веденню саме цієї галузі. Продовольча безпека України також насамперед гарантується ефективним веденням тваринництва. Ця галузь забезпечує якість життя людству. Наша держава вже постачала до столу українців м'ясо, молоко, яйця, рибу, мед та інші продукти в кількості, яка передбачена науково-обґрунтованими медичними нормами. Утім, за останній час виробництво продовольчих товарів тваринного походження значно скоротилося, і потреби українців вітчизняною продукцією задовольняються недостатньо через обмежений імпорт. Головним генератором зміни поточної ситуації має бути наука.

Не принижуючи жодної галузі аграрного сектору економіки, тваринництво було, є і буде одним із лідерів створення матеріального благополуччя українського народу і вектором прогресу, без якого неможливий динамічний розвиток суспільства, враховуючи його етнічні традиції.

Тому, за узгодженням з НААН України, вченою радою Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук одноголосно прийнято рішення заснувати науково-теоретичний журнал «Тваринництво Степу України». Інститут і його мережа мають підрозділи з тематики досліджень тваринництва, в якій працюють відомі, досвіченні професіонали галузі. Але обмін знаннями, творчими наробками та накопиченим досвідом на сторінках нашого видання також сприятиме відродженню тваринництва в Україні і дозволить на цій основі значно збільшити виробництво тваринницької продукції для покращення харчування українського народу.

Запрошуємо науковців установ та вищих навчальних закладів, керівників і фахівців тваринництва агроформувань різних форм власності приймати активну участь у публікації науково-теоретичних досягнень, спрямованих на зміцнення продовольчої безпеки української нації.

З повагою і вдячністю, директор Інституту,
член-кореспондент НААН України,
доктор сільськогосподарських наук,
ВЛАДИСЛАВ ЧЕРЧЕЛЬ